Jaarverslag 2023
AFAS Foundation


De AFAS Foundation inspireert beter doen.

 

De kleur van je hart!


Dit was het thema van de AFAS Foundation in 2023. Afgeleid van het prachtige lied van Frank Boeijen: "Denk niet wit, denk niet zwart. Denk niet zwart-wit. Maar in de kleur van je hart". Gaat het hier dan echt om een kleur? Veel mensen antwoorden op deze vraag inderdaad als eerste met het noemen van een kleur. Dat de kleur van hun hart rood is, omdat ze liefhebben. Maar veel meer nog gaat het bij de AFAS Foundation om de intentie, de drive en passie. 

Waarom dit thema? Kijk eens naar de wereld om ons heen. Er is zoveel discriminatie in allerlei vormen. Zoveel ongelijkheid. Het houdt de AFAS Foundation bezig. Het maakt niet uit of je wit of zwart bent. Welke geaardheid of etniciteit je hebt, of welke geloofsovertuiging. Het drijft de AFAS Foundation in de wereld waarin zij acteert. Als een kompas. Als een statement in deze tijd.

Maar al die crises dan? Oorlogen in Oekraïne, Jemen, Gaza. Klimaatcrises, verlies van biodiversiteit, milieuvervuiling. Nog steeds meer groeiende tegenstellingen tussen rijke en arme landen, groeiende ongelijkheid, nieuwe machtsconcentraties. Depressiviteit en burn-out onder jongeren nemen toe. Inderdaad, dit alles is er, echter, juist in alle crises gaat het erom een tegengestelde beweging te laten zien. Om als organisatie of stichting een tegengesteld geluid te laten horen. Deze wereld is namelijk ook heel erg mooi. Er gebeuren enorm veel goede dingen. Mensen houden van elkaar en doen zoveel voor elkaar.

 

Kerncijfers

Beschikbaar gesteld

€8,5 mln.

Besteed

€8,7 mln.

Projecten

81

Beschikbaar 2024

€9 mln.

Jaarfilm AFAS Foundation 2023

We hebben in 2023 81 projecten aangenomen. Het mooie van die projecten is dat ze vanuit totaal uiteenlopende hoeken komen, maar allemaal hetzelfde doel hebben: goed doen. Onderstaande video geeft een indruk van een aantal projecten die we hebben aangenomen afgelopen jaar. 
 

Friendship

De strijd tegen het stijgende water in Bangladesh

Bangladesh is een van de meest kwetsbare landen ter wereld als het gaat om de gevolgen van klimaatverandering. Het ligt in een laaggelegen delta, waar de rivieren Ganges, Brahmaputra en Meghna samenkomen. Dit maakt het land bijzonder gevoelig voor overstromingen, cyclonen en de stijgende zeespiegel. Daarnaast is Bangladesh dichtbevolkt, met ongeveer 160 miljoen inwoners, en heeft het te maken met armoede en beperkte middelen om zich aan te passen aan klimaatverandering.

Om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden, zet Friendship zich in voor lokale, duurzame oplossingen in Bangladesh. Een van hun belangrijkste initiatieven is het bouwen van terpen, opgehoogde woonheuvels die bescherming bieden tegen overstromingen.

 

Edukans

9.000 Keniaanse jongeren beginnen aan een vakopleiding

Werkeloosheid is in Kenia een gigantisch probleem. 22% van de jongeren tussen de 20 en 24 jaar is werkloos. Hierdoor ontstaan grote uitdagingen: voor je gezin zorgen, omgaan met armoede en het onvermogen om een geweldige toekomst op te bouwen. Kortom: het is onmogelijk om vooruit te komen in het leven. 

In een ambitieus driejarig programma gaat Edukans ervoor zorgen dat 9.000 Keniaanse jongeren een vakopleiding krijgen. Het beroepsonderwijs in Kenia is vaak nog erg op theorie gericht, waardoor jongeren de kans missen om praktische vaardigheden op te doen voor hun toekomstige beroep. Ook is er weinig aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden, zoals weten hoe je kunt onderhandelen en sociale vaardigheden. In samenwerking met lokale partner KCCB brengt Edukans daar verandering in.

 

Peter Faber Stichting

Van denken naar doen, met gedetineerden werken aan creatieve projecten

De Peter Faber Stichting is al meer dan tien jaar succesvol in jongeren de switch te laten maken van destructieve naar creatieve energie. Als ervaringsdeskundige en rolmodel gaat Peter Faber, met zijn team van specialisten, aan de slag met jongeren die het niet allemaal zo getroffen hebben, van het ‘rechte’ pad zijn gegaan en in de ‘problemen’ zitten.

Met theatrale en creatieve activiteiten worden jongeren met een achterstand getraind en gestimuleerd om in actie te komen met als doel hun kansen in het leven en de maatschappij te vergroten. Peter Faber, zelf opgegroeid in Amsterdam Noord, wil jongeren en jongvolwassenen iets geven wat hij zelf in zijn jeugd heeft gemist: zelfvertrouwen en trots, het besef dat je meer kunt dan je denkt. Het doel is om met de jongeren te werken aan een perspectiefvolle toekomst waarin ze een opleiding gaan volgen en/of een baan hebben. 

 

 

MCNV

Gezonde en hoopvolle toekomst voor moeders en kinderen in Laos

Het is de grote droom van MCNV om het leven van 11.300 moeders en kinderen in 20 dorpen in Laos te verbeteren, om ervoor te zorgen dat er 600 veilige bevallingen plaatsvinden en er een einde komt aan onnodige moeder- en kindsterfte. 1200 kinderen onder de 2 jaar profiteren van het voedingsprogramma en de voedselsituatie voor moeder en kind zal structureel beter worden.

Om deze droom en de bijbehorende doelen te verwezenlijken richt MCNV zich op het verbeteren van de zorg voor moeder en kind door 158 dorpsgezondheidswerkers te trainen in zwangerschapbegeleiding, bevallingen, postnatale zorg en goede en voldoende voeding voor (zwangere) vrouwen en kinderen. Dorpsgezondheidswerkers hebben een sleutelrol omdat zij dicht bij de mensen staan, de lokale taal spreken, tradities kennen en moeilijkheden onderkennen.

 

 

My Book Buddy

Kinderen op de Curaçao en Aruba laten lezen en investeren in hun toekomst

Op Curaçao en Aruba zijn scholen te vinden die geen eigen bibliotheek hebben, waardoor goede leesboeken voor kinderen niet beschikbaar zijn. Deze scholen beschikken nog steeds over verouderde boeken. Het gebrek aan toegang tot kwalitatieve boeken resulteert in een gebrek aan leesinteresse bij kinderen, wat op zijn beurt hun leesvaardigheid en taalbeheersing negatief beïnvloedt. Hier heeft My Book Buddy verandering in gebracht.

Op Curaçao zijn 2 basisscholen en 1 naschoolse opvang, en op Aruba zijn 2 basisscholen voorzien van splinternieuwe leesboeken, zowel in het Nederlands als in het Papiaments. Elk klaslokaal heeft een boekenkast gekregen, speciaal gemaakt door lokale jongeren, gevuld met boeken die afgestemd zijn op het niveau van de betreffende groep.

 

Dat doen we met deze collega's

De AFAS Foundation wordt volledig gedragen door onze AFAS-collega's. Vanuit hun passie om goed te doen zetten zij zich naast hun dagelijkse werk bij AFAS in voor de projecten van de AFAS Foundation. Naast het onderstaande kernteam hebben alle collega's de mogelijkheid om een project te begeleiden dat ze na aan het hart ligt. 

Gerben Eversdijk

Directeur

Roos van der Spek

Manager

Piet Mars

Penningmeester

Bas van der Veldt

Bestuurslid

Madeleen van de Pol

Bestuurslid

Jeroen de Beer

Bestuurslid

Bart Grootveld

Bestuurslid

Collega's als projectleiders

In 2023 hebben 49 collega's zich namens de AFAS Foundation ingezet voor een project


Door AFAS-medewerkers uit Nederland, België en de Caribbean als projectleider te betrekken bij het werk van de AFAS Foundation krijgen zij de mogelijkheid om zich, naast hun dagelijkse werkzaamheden, in te zetten om de wereld een stukje mooier te maken.

Zo werkt de AFAS Foundation

De AFAS Foundation inspireert en doet. Het inspireert jou om beter te doen. Een deel van het succes van AFAS Software gaat naar de AFAS Foundation. Maar hoe wordt dit bedrag goed en bovenal zinvol besteed?

Bekijk het jaarverslag


Benieuwd naar het complete jaarverslag? Ga naar de downloadpagina en download het jaarverslag.