Financiële kerncijfers
Terugblikken en vooruitkijken


2019 was een prachtig jaar voor AFAS. Hieronder lichten we dat graag toe met een woord van de directie en met een interactief dashboard zodat je zelf door de cijfers kan klikken.Dashboard


Je vindt hieronder een interactief dashboard met onze belangrijkste financiële cijfers.
Meer cijfers inzien? Download dan het hele jaarverslag.

Raadpleeg je het dashboard op je mobiel? Scroll binnen het dashboard voor de cijfers.Van de directie


Laat een financieel analist kijken naar 2019 voor AFAS en hij zegt: een topjaar. Onze productiviteit steeg met 9 procent en onze omzet was 18 procent meer dan in 2018. Hartstikke mooi natuurlijk. Maar een jaar is zo veel meer dan dat. We hebben met z'n allen veel gedaan en beleefd. En daar zijn we trots op. Nog trotser dan op het financiële resultaat.

Ons succes steunt op onze kernwaarden en die staan al jaren stevig overeind. Net zoals onze visie: onze klanten inspireren om beter te ondernemen. Daar doen we alles voor. AFAS is veel meer dan software verkopen en de cijfers waar de financieel analisten zich mee bezig houden. Wij zien ons bedrijf als een ecosysteem dat drijft op liefde en vertrouwen. Daarom willen we geen juridisch gedoe, maar korte contracten die iedereen kan begrijpen. En daarom werken we al jaren met dezelfde leveranciers. Ook voor de nieuwbouw. En we zien juist dat deze mensen echt hard voor en met ons werken. Daar zijn we dankbaar voor. 

We hebben niks te verbergen. En geloof ons: daar wordt werk echt stukken leuker van. Het geeft vrolijkheid en enthousiasme. Dat is essentieel. We zien dat softwarebedrijven om ons heen een moeilijk jaar achter de rug hebben. Het ene na het andere bedrijf wordt overgenomen door investeerders, en dan gaat de ziel eruit. Voor onze concurrentiepositie prima, maar voor ons land is het gezond als er veel sterke familiebedrijven zijn. In welke branche dan ook. 

Over familie gesproken, die is flink gegroeid afgelopen jaar tot bijna 500 mensen. In 2019 vonden 29 mensen ergens anders een baan, stroomden 62 medewerkers door binnen onze organisatie, en begroetten we 68 nieuwe collega’s. En wat we erg belangrijk vinden, we zijn gezond. Ons verzuim is heel laag: 1,6 procent. 

De tevredenheid van onze medewerkers is heel hoog, daar zijn we erg trots op. Toch ervaart een aantal medewerkers ook een hoge werkdruk. Dat kan een spannende combinatie zijn. Daarom hebben we het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in vitaliteit. Bijvoorbeeld met ergocoaches en bootcamps, maar vooral ook door te praten over dit onderwerp. Neem het bewaken van grenzen. Dat is een taak van medewerkers én leidinggevenden. 

Dit jaar hebben medewerkers ook hun leidinggevenden beoordeeld. Die scoorden gemiddeld een 8,2. Het vertrouwen in de leidinggevenden is hoog, en de grote vrijheid wordt als positief ervaren, net zoals het doorgeven van visie en het nakomen van afspraken. Wat er nog beter kan is het uitspreken van complimenten. Medewerkers voelen zich erg gewaardeerd, maar horen het minder vaak. Ook het luisteren kan beter, en soms is het onduidelijk wie er aan zet is om afspraken over persoonlijke ontwikkeling uit te voeren. Daar gaan we komend jaar natuurlijk mee aan de slag.

Het afgelopen jaar hebben we met onze collega’s weer een dag hard gewerkt voor een goed doel. Met Stichting Present hebben we bijvoorbeeld tuinen en huizen opgeknapt voor mensen die dat zelf niet kunnen. Mooi voor die mensen, maar het helpt ons ook als mens. We staan naast mensen met wie we doorgaans zelf niet zo snel in aanraking komen. 

Ook voor onze AFAS Foundation was het een prachtig jaar. Zo mochten we bijvoorbeeld samen met ’s Heeren Loo een game ontwikkelen om kinderen met een beperking te helpen leren. Ook ontwikkelden we met Missing Chapter Foundation een lesprogramma over kinderarmoede. 

Trots zijn we ook op onze klanten. Iedereen werkt vanaf 31 december volledig online met onze software. Echt een wereldprestatie, omdat we dit jaar zoveel bedrijven hebben overgezet van fysieke servers naar onze cloud. We zijn er trots op dat we dat doen, en niet voor die laatste paar toch nog een offline-aanbod in de lucht houden.

In 2020 gaan we weer stevig verder. We gaan Focus – de opvolger van Profit  invoeren. Eerst op beperkte schaal met een kleine groep klanten en voor het onderdeel Financieel. Het mooie is dat we met Focus veel sneller kunnen ontwikkelen én leveren. Ook gaan we Profit nog meer inhoud geven. Met standaardworkflows voor bijvoorbeeld klachtenprocedures. En we gaan organisaties helpen in hun war for talent door Werving & Selectie verder te ontwikkelen.

We maken ons op voor een nieuw jaar waarin het weer draait om liefde voor onze medewerkers en klanten. Om mooie gesprekken, vertrouwen en om aandacht. Met als thema: ‘Doe normaal!’. We zien ernaar uit!

Arnold Mars

CFO

Bas van der Veldt

CEO


Internationaal


Ook in het buitenland hielden we de stijgende lijn vast. De omzet van AFAS Software Caribbean steeg in haar elfde jaar met 5% naar €3,9 miljoen. Ook daar zien we dat steeds meer organisaties kiezen voor het moderne ondernemen. En die helpen wij graag met digitaliseren en standaardiseren.

In België steeg de omzet met 10% naar €6 miljoen. Een verachtvoudiging ten opzichte van het startjaar in 2009. Die trend zetten we graag door nu we zien dat ook Franstalig België een inhaalslag maakt en volop gaat investeren in bedrijfsautomatisering. AFAS België is hier vol op ingesprongen en die strategie heeft haar vruchten afgeworpen. Veel bedrijven uit Brussel en Wallonië vonden in 2019 de weg naar AFAS Software. Om de groei in België op te vangen hebben we 8 nieuwe collega's mogen verwelkomen. Bekijk het jaarverslag


Benieuwd naar het complete jaarverslag? Ga naar de downloadpagina en download het jaarverslag.