Terugblik 


EY (Ernst & Young) heeft de jaarrekening 2017 van AFAS Holding B.V. te Leusden gecontroleerd. Naar hun oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van AFAS Holding B.V. op 31 december 2017 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 

Jaap de Jong - Partner

De jaarrekening 2017 van AFAS is voorlopig de laatste waar ik bij betrokken ben geweest. Na zeven jaar als lid van het controleteam en later eindverantwoordelijk accountant is het tijd om het stokje door te geven. Dat is tegelijkertijd jammer en logisch. Vernieuwen en veranderen houdt namelijk iedereen scherp en past naadloos in de AFAS visie. Het waren zeven mooie jaren van continue procesoptimalisatie aan beide kanten, een waardevolle samenwerking en goede en stevige gesprekken.

Wilfred Hoezen - Senior Manager Audit

Het afgelopen jaar ben ik als senior manager betrokken geweest bij de jaarrekeningcontrole van AFAS. De controleaanpak bij AFAS heeft de afgelopen jaren een transitie doorgemaakt van een traditionele accountantscontrole naar een innovatieve controleaanpak gericht op data-analyse. Dit past goed bij mijn eigen expertise en visie op het accountantsvak. Het is voor het team leuk om te doen en heeft een positief effect op de kwaliteit van de accountantscontrole. 

Mohamed Masri - Manager Audit

Sinds mijn indienstreding bij EY ben ik inmiddels vijf jaar betrokken bij de jaarrekeningcontrole van AFAS. In de afgelopen jaren is het samen met AFAS gelukt het proces rondom de jaarrekeningcontrole verder te optimaliseren. De sterke groei van AFAS heeft mede bijgedragen aan een vergaande automatisering en optimalisatie van de jaarrekeningcontrole. Het AFAS thema 2017 ‘telkens een procentje beter’ sluit mooi aan bij onze professioneel kritische instelling.  

Kelly Adams – Staff Audit

Dit was mijn eerste jaar als lid van het controleteam van AFAS.
De positieve verhalen van mijn collega’s over de controle bij AFAS maakte dat ik erg nieuwsgierig was naar de organisatie. Tijdens de controle werden de verhalen bevestigd. Ik heb met erg veel plezier, afwisselende en uitdagende werkzaamheden verricht. 

Mariska Heeman – Staff Audit

Afgelopen september ben ik in dienst gekomen bij EY en daarmee nieuw op het team van AFAS.
AFAS was mijn allereerste jaarrekeningcontrole. AFAS heeft een positieve indruk op mij gemaakt, de efficiëntie en het enthousiasme wat in elke medewerker schuilt heeft het voor mij een plezierige audit gemaakt.

Sjoerd Jacobs – Staff Audit

De eerste jaarrekeningcontrole van het jaar heb ik als zeer prettig ervaren.
Naast de nodige hoeveelheid enthousiasme, energie en kennis, is me de grote mate van behulpzaamheid opgevallen.
Dit heeft zeker bijgedragen aan de kwaliteit en effectiviteit van onze controle.