Duurzaamheid

Verantwoord Verder is de visie van AFAS op duurzaam ondernemerschap. Zowel in economisch goede, als in minder goede tijden is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen de basis van het ondernemen. MVO heeft bij AFAS betrekking op de manier waarop we omgaan met het milieu, onze medewerkers en de maatschappij. Het uitgangspunt daarbij is dat we met het oog op de lange termijn duurzame beslissingen nemen zonder anderen te benadelen.

Milieu

Vergroening van het wagenpark heeft in de afgelopen jaren verder doorgezet. Het aantal Plug-in Hybride auto’s in ons wagenpark zal de komende jaren afnemen door het wegvallen van het fiscale voordeel. Het fiscale voordeel om over te stappen naar een Volledig Elektrische auto (VE), zal pas echt effect krijgen als er vanaf 2020 meer VE modellen geleverd kunnen worden, waarbij een hogere actieradius de doorslag moet geven voor grotere aantallen VE modellen in ons wagenpark. Er zijn nu 3 VE modellen in ons wagenpark en is in de nieuwe leaseregeling een maximum uitstoot van 110gr voor diesel en 140gr voor benzinemodellen toegestaan. Wij zien ook dat het gebruik van de NS-Businesscard in 2017 flink gestegen is.

  • Wagenpark % uitstoot 0-80 gr CO2 per k/m: 13%
  • Wagenpark % uitstoot 81-100 gr CO2 per k/m: 40%
  • Wagenpark % uitstoot 101-120 gr CO2 per k/m: 42%
  • Wagenpark % uitstoot >121 gr CO2 per k/m: 5%

Maatschappij

Naast de grootschalige projecten die we via de AFAS Foundation ondersteunen, zijn er veel (lokale) initiatieven waar we aan bijdragen.
Op lokaal niveau ondersteunen we onder andere de Swim Experience. Een gezamenlijk initiatief van de gemeente Leusden, LeusdenFit, de basisscholen in Leusden en Achterveld en SRO. De kinderen van alle leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 maken kennis met bijzondere vormen van zwemmen en waterrecreatie. Aan het eind van elk zwemseizoen krijgen de kinderen een heus “waterpaspoort” mee. Als kinderen de Zwem-ABC diploma’s hebben gehaald, is de basis gelegd. Daarna gaat het “echte werk” beginnen: ervaring opdoen en altijd veilig zijn onder alle omstandigheden!

Swim Experience

Medewerkers

Met 1,8% blijft het ziekteverzuim bij AFAS onverminderd laag, maar ligt hoger dan vorig jaar. Hoewel de gemiddelde ziektefrequentie per medewerker daalde, nam door de groei van het aantal medewerkers het totaal aantal ziektedagen toe. 

  • Ziektepercentage: 1,8%
  • Gemiddelde ziektefrequentie: 1,1
  • Aantal ziektedagen: 3541