Kerncijfers

Vandaag de dag en de afgelopen jaren is bij AFAS veel aandacht geweest voor transparantie en een open bedrijfsvoering. We hebben dat verbonden aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en goed werkgeverschap door met openheid over beleid en behaalde resultaten te communiceren zowel in- als extern. 

Transparantie naar medewerkers, klanten en de buitenwereld zorgt voor een andere dynamiek. Wij geloven dat we met transparantie waarde creëren die ons onderscheidend maakt
. Om bedrijven in ons ecosysteem te inspireren hetzelfde te doen, geven wij hierin met plezier het goede voorbeeld.