Duurzaamheid

Verantwoord Verder is de visie van AFAS op duurzaam ondernemerschap. Zowel in economisch goede, als in minder goede tijden is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen de basis van het ondernemen. MVO heeft bij AFAS betrekking op de manier waarop we omgaan met het milieu, onze medewerkers en de maatschappij. Het uitgangspunt daarbij is dat we met het oog op de lange termijn duurzame beslissingen nemen zonder anderen te benadelen.

Milieu

Vergroening van het wagenpark heeft in de afgelopen jaren verder doorgezet. Door stimulatie vanuit de overheid is het aantal elektrische rijders sterk toegenomen en zijn er inmiddels 10 oplaadpunten waar medewerkers en klanten gebruik van kunnen maken. Bij de mate van vergroening van het wagenpark kijken we niet meer naar het label, maar naar de daadwerkelijke uitstoot. 

  • Wagenpark % uitstoot 0-80 gr CO2 per k/m: 12%
  • Wagenpark % uitstoot 81-100 gr CO2 per k/m: 47%
  • Wagenpark % uitstoot 101-120 gr CO2 per k/m: 37%
  • Wagenpark % uitstoot >121 gr CO2 per k/m: 4%

Maatschappij

Naast de grootschalige projecten die we via de AFAS Foundation ondersteunen, zijn er veel (lokale) initiatieven waar we aan bijdragen.
Op lokaal niveau hebben we onder andere de Swim Experience ondersteund. Een gezamenlijk initiatief van de gemeente Leusden, LeusdenFit, de basisscholen in Leusden en Achterveld en SRO. De kinderen maken kennis met bijzondere vormen van zwemmen en van waterrecreatie. De kinderen leren op een leuke en uitdagende manier om te gaan met alle verschillende situaties die zich in of rondom het water kunnen voordoen. Aan het eind van elk zwemseizoen krijgen de kinderen een heus “waterpaspoort” mee.

Medewerkers:

Met 1,6% blijft het ziekteverzuim bij AFAS onverminderd laag, maar ligt hoger dan vorig jaar. Hoewel de gemiddelde ziektefrequentie per medewerker daalde, nam door de groei van het aantal medewerkers het aantal totaal aan ziektedagen toe. 

  • Ziektepercentage: 1,6%
  • Gemiddelde ziektefrequentie: 1,2
  • Aantal ziektedagen: 2447