Kerncijfers

De afgelopen jaren is binnen AFAS veel aandacht geweest voor transparantie en een open bedrijfsvoering. We hebben dat verbonden aan maatschappelijk ondernemen en goed werkgeverschap door met openheid over beleid en behaalde resultaten te communiceren. Transparantie richting medewerkers, klanten en de buitenwereld zorgt voor een andere dynamiek. Met transparantie creëren wij waarde binnen het bedrijf die ons onderscheidend maakt.

In onze maatschappij, maar ook bij veel bedrijven, zien we dat er steeds minder sprake is van openheid. We keren ons tot onszelf en durven niet meer transparant te zijn. Voor ons vormt die openheid echter de basis. Wij zullen daarin altijd het goede voorbeeld blijven geven en de bedrijven binnen ons ecosysteem inspireren om hetzelfde te doen.

Download hier het jaarverslag over 2016 in .pdf!